o centru

programi

oddelki

katalog IJZ

Informacije javnega značaja

1. Katalog informacij javnega značaja (pdf)
         
2. Zadnji podatki
    2.1. Letni plan
    2.2. Letno poročilo
    2.3. Spremljanje kazalnikov kakovosti
    2.4. Klinična pot
V letu 2009 smo izdelali dve novi kliničnih poti in sicer za nova dva programa, ki smo ju pričeli izvajati. V tabeli so prikazani primeri kliničnih poti 1 in 2, ki predstavljajo problematiko povečane telesne teže pri otrocih in sta se vodili že v preteklih letih. Ostali dve poti pa sta bili izdelani koncem leta z namenom začetka izvajanja v januarju 2010.      2.5. Spremljanje kazalnikov poslovne učinkovitosti
3. Varstvo pacientovih pravic

4. Javna naročila

Povezava na portal javnih naročil