o centru

programi

oddelki

katalog IJZ

Varstvo pacientovih pravic


Po Zakonu o pacientovih pravicah (Ur.l. RS, št. 15/08), je pristojna oseba za sprejem in prvo obravnavo morebitne kršitve pacientovih pravic

v.d. direktorja: Tanja Vidic, mag. posl. in ekon. ved

Za ustno zahtevo, podano na zapisnik, za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic je pristojna oseba dosegljiva na tel. št. 01/ 788 74 50 ter osebno v uradu v rednih uradnih urah, ki so od 7.00 – 15.00 od ponedeljka do petka. Zahteva se lahko poda tudi po elektronski pošti center.zdravljenje.otrok@siol.net, ter kadarkoli po pošti. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma sodelavcev pri izvajanju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je:
    • Duša Hlade – Zore dr.med., Zaloška c. 29, Ljubljana (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana), tel. št.: 01/ 542 32 85, e-pošta dusa.zore@zzv-lj.si, uradne ure so: ponedeljek 8.30 – 15.30 in torek 8.00 – 13.00;
    • Dr. Majda Zorec Karlovšek, Zaloška c. 29, Ljubljana (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana), tel. št.: 01/ 542 32 85, e-pošta majda.zorec.karlovsek@zzv-lj.si, uradne ure: sreda in četrtek 14.30 – 18.30.

Zastopnik pacientovih pravic svetuje o vsebini pravic, načinih in možnostih njihovega uveljavljanja v času pred ali med zdravljenjem oziroma kadar so kršene; pacientu nudi pomoč pri vlaganju pravnih sredstev, opravlja poizvedbe pri izvajalcih zdravstvenih storitev. V okviru pacientovega pooblastila vlaga pravna sredstva po tem zakonu, daje predloge, pojasnila in druge izjave v imenu in za korist pacienta za hitro in uspešno rešitev spora.