o centru

programi

oddelki

katalog IJZ

Psihosocialna služba


PSIHOLOG

Otrokom in mladostnikom se preko individualnega ali skupinskega dela pomaga pri čustvenih stiskah in težavah, ki so nastale doma ali v šoli.

Dejavnosti:

Psihologinji sodelujeta tudi pri programu zdrave prehrane in motnjah odvajanja. Pri programu zdrave prehrane se predvsem osredotočimo na ugotavljanje težav pri izvajanju programa doma in skušamo ozavestiti pomen zdravega načina prehranjevanja ter povečati motivacijo za zniževanje telesne teže. Staršem nudimo strokovno pomoč pri uvajanju novih, zdravih načinov prehranjevanja v svojem domačem okolju.

Osebje:
Košir Vesna, specializantka klinične psihologije
Tina Tivadar, mag. psih. Kontakt:
psiholog@czbo.siLOGOPED

V našem centru imamo zaposlenega logopeda, ki se ukvarja s težavami na področju govorno jezikovne komunikacije. Otroci prihajajo na strnjene obravnave celotnega tima. Na logopedsko obravnavo so sprejeti tisti, pri katerih so opazna naslednja odstopanja v govorno-jezikovnem razvoju:

Pri otrocih z razvojno-nevrološkimi težavami je pogosto pridružena tudi govorno-jezikovna motnja kot posledica bolezni ali poškodbe centralnega živčevja. Obravnava pri logopedu je usmerjena v izboljšanje komunikacijskih veščin in funkcij, da lahko posamezen otrok doseže večjo neodvisnost pri sporazumevanju. Logoped pri obravnavi otrok s težko govorno-jezikovno motnjo vključuje sisteme nadomestne in dopolnilne komunikacije (NDK). Izbira simbolov in pripomočkov je odvisna od pridruženih kognitivnih motenj, težjih motenj v gibanju ali vidnem zaznavanju. Pred uvajanjem sistema nadomestne ali dopolnilne komunikacije je treba natančno oceniti funkcionalne sposobnosti posameznika. V našem Centru otroka ocenjujemo različni strokovnjaki. Glede na strokovno mnenje tima logoped izbere ustrezno metodo dela, prilagaja tehnični pripomoček in usposablja otroka za uporabo komunikacijskega pripomočka.

Osebje:
Petra Kavšek, mag. prof. logoped-surdopedagog Delovni čas:
pon, čet: od 12.30 do 20.30;
tor, sre, pet: od 7.00-15.00

Kontakt
:
logoped@czbo.si